Monday, April 23, 2012


टोमटो खजुरेर चटनी - टोमटो आणि खजुराची चटणी

कालचा  रविवार कसा मस्त गेला. फार दिवसांनी माझ्या शाळेतल्या बाल मैत्रिणींचा अड्डा माझ्या घरी जमला आणि त्या कधीही न विसरता येणाऱ्या आठवणी ना उजाळा देत दुपार कशी अलगद सरली ते कुणालाच कळले नाही. असे हास्याचे फवारे आणि चुटकुल्यांची कारंजी उडत होती कि अगदी पोटात कावळे कोकलायला लागेस्तोवर दुपारच्या जेवणाचीही शुद्ध नव्हती - !

जेवताना साहजिकच " हे कसे केलेस" "ते कसे केलेस" आणि "मराठी- बंगाली जेवणातील फरक" वगैरे चर्चा झाल्याच.  टोमटो आणि खजुराच्या चटणीचा तर बघता बघता फडशा पडला – खरं तर थोडी कमीच पडली म्हणाना ....एवढी ती सगळ्यांना आवडेल असे वाटले नव्हते मला. 

मराठी जेवणातल्या तिखट चटण्या साधारणपणे तोंडी लावणे म्हणून खाल्ल्या जातात. तोंडाला आणि जेवणाला कशी झणझणीत चव आणतात त्या! पण आंबट – गोड चवीची ही बंगाली टोमटो आणि खजुराची चटणी नेहमी जेवणाच्या शेवटी खातात आणि ही चटणी तोंडात एक छानसा स्वाद ठेवून जाते. करायला सोपी आणि खायला मस्त ही चटणी कशी करायची हे तेव्हा सगळ्यांनी विचारले आणि मी सांगितले खरे.पण ऐन वेळी करताना काही विसरायला होवू नये, म्हणून हा खटाटोप !

(अर्थात कोण ही चटणी स्वतः करून बघायचा खटाटोप करेल आणि कोण “पुढच्या  वेळी भेटू तेव्हा नक्की करून आण ग!” म्हणेल हे काय मला माहित नाही?)साहित्य:
५-६ लाल पिकलेले टोमटो
८-१०- खजूर ( बिया काढलेले व तुकडे केलेले )
१ चमचा – मीठ ( चवीप्रमाणे)
२-३ चमचे साखर ( आवडीप्रमाणे)
१/ ४  इंच आले  – बारीक किसलेले
१-२ लाल सुक्या मिरच्या
१/२ चमचा – हळद
१/२ चमचा – बंगाली पांच फोडन ( मोहरी + जिरे + मेथी + बडीशेप + कलोन्जी- सम प्रमाणात )
१ चमचा – तेल
काजू – किस मिस आवडीप्रमाणे

कृती:
·         टोमटो धुवून त्याचे मध्यम आकाराचे तुकडे करून घ्यावेत
·         कढईत तेल गरम करून त्यात पाच फोडन टाकावी.
·         ती तडतडली कि सुक्या मिरच्या घालाव्यात.
·         मग टोमटोचे तुकडे घालावे. एकदा परतून घेऊन खजुराचे तुकडे घालावे.
·         थोडे परतले कि हळद मीठ- साखर, आल्याचा किस घालून झाकण ठेवावे.
·         पाणी सुटेल. मधून मधून झाकण काढून हलवीत रहावे.
·         पूर्ण शिजून टोमटो- खजूर मिळून आले कि आवडीप्रमाणे काजू - किसमिस घालून उतरवावे.
·         थंड झाले कि सर्व्ह करावे.